NÄIN OPIT YLÄKOULUSSA -KURSSI

Kolmen kerran opiskelutekniikkakurssilta saat tehokkuutta opiskeluun sekä koevalmistautumiseen.

Ilmoittaudu kurssille nyt! Maksuton peruutus 7 päivää ennen kurssin alkua.


Näin opit yläkoulussa -kurssi

 • Kenelle kurssi on tarkoitettu? Yläkoululaiselle, joka haluaa itselleen entistä paremmat opiskelutaidot. Niiden avulla oppiminen on mielekkäämpää ja helpompaa kuin aiemmin.
 • Mitä kurssilla tehdään? Käydään läpi yläkoululaisille sopivia opiskelutekniikoita reaaliaineisiin, vieraisiin kieliin ja matematiikkaan. Erilaisia tekniikoita harjoitellaan käytännössä, jotta jokainen löytäisi niistä itselleen sopivimmat.
 • Mitä hyötyä kurssista on? Oppiminen sujuu, kun osaa toimivat aikataulutus-, luku- ja muistitekniikat. Niistä on apua paitsi läksyjen tekemisessä myös koekertaamisessa. Lisäksi kyky opiskella itsenäisesti kehittyy.
 • Kuka kurssia opettaa? Kokenut ja pätevä, opiskelutekniikoihin perehtynyt erityisopettaja.
 • Keitä muita ryhmässä on? Muita oppilaita eri kouluista, enintään vain 6 oppilasta/ryhmä. Opettajalla on siis oikeasti aikaa auttaa jokaista myös henkilökohtaisesti.


Kurssin alustava ohjelma

Päivä 1

 • aikaisempien opiskelutottumusten kartoittaminen
 • omat vahvuudet ja heikkoudet
 • opiskelija valitsee mitä asioita haluaa muuttaa sekä kehittää
 • asenne ja motivaatio
 • ajankäyttö ja aikavarkaat
 • tavoitteiden asettaminen ja millainen on hyvä tavoite
 • käytännön harjoituksia

Päivä 2

 • tehokas lukutekniikka reaaliaineisiin
 • koelukeminen
 • lukusuunnitelman teko kokeisiin
 • muistitekniikat ja kertaustekniikat
 • alleviivaustekniikka, miellekartta, käsitekartta, flash card ym.
 • käytännön harjoituksia

Päivä 3

 • kielten opiskelutekniikkaa (rakenteet, sanasto, kirjoittaminen ym.)
 • sanaston mieleenpainaminen
 • digitaalinen tuki oppimiseen ja muistamiseen 
 • matemaattisten aineiden opiskelu, sanallisten tehtävien avaaminen
 • käytännön harjoituksia

Lisäksi oppilaskohtaiset painotukset.

 

Peruutusehdot »

  Yleisimmät huolenaiheet

  Online-opetus on kirjekurssimaista Oikeata vuorovaikutusta ei pääse syntymään.  LUE VASTAUS
  Opiskelijan aika ei riitä lisätyöhön. Koulunkäynti kärsii, jos työmäärää kasvatetaan.  LUE VASTAUS
  Etäyhteys ei pidä mielenkiintoa yllä. Opiskelija päätyy selaamaan muuta sisältöä.  LUE VASTAUS
  Opiskelija ei pysty esittämään kysymyksiä. Ongelmiin ei saa apua.  LUE VASTAUS